Termeni și condiții

Această pagină de internet este deținută și folosită de către KAMIS CONDIMENTE SRL. Acești termeni și condiții, politica de confidențialitate și orice termeni și condiții care guvernează caracteristicile specifice sau ofertele (de exemplu competițiile) împreună cu termenii de utilizareguvernează accesul dumneavoastră la utilizarea conținutului, a postărilor, a legăturilor, a paginilor, serviciilor și/sau altor materiale oferite de către paginile de internet Kamis Condimente SRL - www.kamis.ro (pagina de internet).

Atunci când folosiți pagina noastră de internet, sunteți în mod automat de acord cu termenii de utilizare așa cum sunt aceștia modificați și suplimentați periodic de cătreKamis Condimente SRL în conformitate cu acești termeni și condiții. Mulțumim pentru vizitarea website-ului nostru.

1.Proprietatea. Toate aplicațiile software, conţinutul şi materialele utilizate sau care apar pe paginile de internet ("Materialele") sunt proprietatea exclusivă Kamis Condimente SRL sau licențiatorilor săi și sunt protejate de legea din România și de legea internațională de copyright, marcă comercială, și alte drepturi de proprietate intelectuală. Copierea, vânzarea sau exploatarea acestor materiale nu este permisă fără acordul scris prealabil al Kamis Condimente SRL și al oricărui alt proprietar de drepturi de autor. Nu dobândiți orice drepturi de proprietate în virtutea descărcării materialelor de pe paginile de internet. Dacă solicităm sau permitem prezentarea părerilor tale și/sau ideilor, înainte de a face prezentarea, vi se poate solicita să semnați un acord elaborat de Kamis Condimente SRL care confirmă că toate avizele, ideile, sugestiile, și alte feedback-uri prezentate de tine pot fi folosite de Kamis Condimente SRL fără nicio restricție sau limitare, și gratuit.

2.Conținutul.Recunoașteți căKamis Condimente SRL nu controlează și nu este responsabilă pentru date, informații, conținut și comunicări puse la dispozitie pe site de către dumneavoastră sau terțe părți ("conținut"), și căKamis Condimente SRL nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice conținut sau pentru orice pierdere sau deteriorare de orice fel suferite ca urmare a, sau în legătură cu orice conținut. Sunteți de acord să fiți responsabil pentru toate materialele video și audio și alt conținut ori comunicări pe care le faceți disponibile pe site în orice formă ("Conținutul Dvs."). Afirmați, reprezentați și garantați că (a) dețineți sau aveți licențele necesare, drepturile, aprobările si permisiunile pentru a permite includerea și utilizarea conținutului dvs de cătreKamis Condimente SRL și atribuite în conformitate cu aceşti termeni si condiţii, și (b) aveți acordul scris, eliberat, și/sau permisiunea de la fiecare persoană identificabilă care este referențiată sau apare în conținutul dvs. pentru a permite includerea și utilizarea conținutului dvs. de către Kamis Condimente SRL și a agenților săi, afiliați și atribuiți în conformitate cu acești termeni și condiții.Kamis Condimente SRL va avea dreptul, dar nu și obligația, de a refuza sau a șterge orice conținut cu discreție absolută în orice moment. Fără limitare, sunteți de acord că nu veți prezenta orice conținut (a) fie că este de natură sexuală, obscen sau pornografic; (b) că este fals sau înșelător; (c) care ar putea constitui un delict penal, care dă naștere la răspunderea civilă sau încalcă orice lege națională sau locală sau chiar regulament; (d) care conține elemente profane; (e) care este criptat sau conține orice viruși sau alte rutine de programare a calculatorului sau elemente care sunt destinate pentru a provoca daune sau interferenţe pe pagina de internet sau cu un alt sistem sau al datelor.

3.Utilizarea individuală. Vă sunt autorizate vizitarea, vizualizarea și păstrarea copiilor de pagini ale site-ului pentru propria dvs. utilizare, non-comercială, utilizare la domiciliu. Nu este permis să duplicați, descărcați, publicați, modificați sau distribuiți orice materiale pentru orice alt scop decât pentru propria utilizare individuală, dacă nu se autorizează altceva de cătreKamis Condimente SRL în scris. Utilizatorilor nu le este permis sa utilizeze site-ul pentru orice scop ilegal, sau într-un mod care ar putea deteriora sau suprasolicita serverul Kamis Condimente SRL, sau pentru a încerca obținerea unui acces neautorizat la conturile, sistemele de computere sau rețelele conectate la serverul Kamis Condimente SRL prin hacking, extragere de parole sau alte mijloace. Kamis Condimente SRL poate, dar nu este obligată să monitorizeze sau revizuiască toate zonele de pe site-urile unde utilizatorii transmit sau postează comunicări sau comunică numai cu fiecare , inclusiv, dar nu limitat la camere de chat, consilii sau alte forumuri de utilizatori și conținutul de la orice astfel de comunicații. Kamis Condimente SRL nu este responsabil pentru astfel de părți terțe de comunicare, nu aprobă, adoptă sau sponsorizează orice terță parte și nu este obligată să răspundă la denaturări efectuate de terțe părți. Kamis Condimente SRL nu este răspunzător pentru conținutul din orice astfel de comunicații, indiferent dacă decurgsau nu din legile dreptului de autor, mărci comerciale, calomnie, intimitate, obscenitate sau în orice alt mod.

4.Drepturile de proprietate intelectuală ale terțelor părți. Nu puteți folosi paginile de internet pentru a transmite materiale care: (i) se află sub incidenţa drepturilor de autor și beneficiază de drepturi de copyright, (ii) dezvăluie secrete comerciale, excepție făcând cazurile în care le dețineți sau aveți permisiunea din partea proprietarului; sau (iii) încalcă orice drepturi de proprietate intelectuală ale altor persoane sau care încalcă drepturile de proprietate personale și de publicitate ale altora.

5.Confidențialitatea dumneavoastră Prin acceptarea prezentului acord și trimițând informațiile dumneavoastră personale pe site-urile noastre, înțelegeți și sunteți de acord că putem folosi, colecta și partaja aceste informații în conformitate cu politica noastră de confidențialitate. Politica noastră de confidențialitate este încorporată prin referință în acest acord.

6.Link-uri. Kamis Condimente SRL oferă ocazional legături (link-uri) la alte site-uri. Kamis Condimente SRL încearcă să se asigure că fiecare dintre link-uri este adecvat pentru consumatorii săi. Cu toate acestea, Kamis Condimente SRL nu aprobă site-uri asemnătăoare și Kamis Condimente SRL nu este responsabil pentru conţinutul legat de orice site. Kamis Condimente SRL declină explicit orice responsabilitate pentru exactitatea, conţinutul sau disponibilitatea informaţiilor, produselor si/sau serviciilor găsite pe sau prin intermediul acestor site-uri. Nu putem face orice reprezentări sau garanții cu privire la securitatea oricăror informații care este posibil să fie prezentate pe orice site.

7.Dreptul de a revizui termenii de utilizare. Kamis Condimente SRL are dreptulîn orice moment de a revizui și în caz contrar de a modifica termenii de utilizare și de a impune termeni sau condiții noi sau suplimentare privind utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor. Orice astfel de modificare a condițiilor de utilizare este efectivă imediat din momentul în care este publicată de Kamis Condimente SRL pe website.

8.Revizuirea/rezilierea contractului de servicii. Kamis Condimente SRL are dreptul, în orice moment, de a modifica sau a întrerupe temporar sau permanent, site-urile sau orice funcție(s) de pe site-uri și/sau de a refuza sau limita oricărei persoane accesul la oricare dintre site-uri, cu sau fără preaviz și la propria discreție. Kamis Condimente SRL nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau cesionare de site-uri sau orice funcție(s) de pe site-uri ("Servicii").

9.Kamis Condimente SRL nu oferă garanții. Utilizați site-urile și serviciile exclusiv pe riscul dumneavoastră. Serviciile sunt furnizate "ca atare" și "cât sunt disponibile", fără garanții de orice fel, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, orice garanții implicite de calitate satisfăcătoare, adecvate pentru un anumit scop sau  non-încălcare sau non-însușirea ilegală a oricăror drepturi de proprietate intelectuală ale unei terțe părți, acuratețea conținutului informațional, sau integrarea perfectă a sistemului. KAMIS CONDIMENTE SRL nu garantează că locațiile vor fi disponibile sau funcționează într-un mod neîntrerupt sau fără erori sau că erorile sau defectele vor fi corectate sau ca site-urile sau serverele KAMIS CONDIMENTE SRL pentru site-uri sunt libere de orice componente dăunătoare, inclusiv viruşi . In plus, KAMIS CONDIMENTE SRL nu garantează că informațiile disponibile pe sau prin intermediul site-ului sunt corespunzătoare, exacte sau disponibile pentru utilizare în orice mod special, iar jurisdictia, și accesarea de pe jurisdictii unde continutul este ilegal este interzisă în mod expres. Recunoasteți, prin utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor, că utilizarea este pe propriul risc.

10.Limitarea responsabilității. Nici KAMIS CONDIMENTE SRL, nici vreuna dintre companiile sale afiliate sau oricare dintre angajați, directori, agenți sau contractanți nu este răspunzator către tine sau orice altă persoană, pentru orice daune directe sau indirecte, accidentale, speciale, sau colaterale care decurg din sau in orice fel legate de prezentul acord sau a utilizării serviciilor, sau pentru orice daune pentru pierderea profiturilor, datelor sau a altor pierderi intangibile (chiar dacă Kamis Condimente SRL a fost avizat de posibilitatea unor astfel de daune).

11.Responsabilitatea dumneavoastră. Sunteți de acord să despăgubiți KAMIS CONDIMENTE SRL și companiile afiliate, angajați, directori, agenți și contractori în ceea ce privește orice și toate pretențiile, daunele, costurile și cheltuielile care decurg din sau în legătură cu orice încălcare de către dumneavoastră a termenilor de utilizare.

12.Alegerea legii. Conținutul de pe site-uri este controlat și administrat de Kamis Condimente SRL în România. Accesând site-urile, sunteți de acord că legile din România reglementează toate problemele legate de acest acord și a Termenilor de utilizare și utilizarea sau incapacitatea de utilizare a site-urilor

13.Diverse - Termeni. Termenii de utilizare constituie întregul acord între tine și Kamis Condimente SRL cu privire la subiectul abordat și reglementează utilizarea de către dumneavoastră a site-urilor, care sunt mai presus de orice acorduri între dvs. și Kamis Condimente SRL prealabile, referitoare la astfel de subiect. Termenii de utilizare pot fi completați de orice alt acord incheiat cu Kamis Condimente SRL in temeiul de înregistrare pentru a avea acces la anumite caracteristici ale site-urilor. Nerespectarea de Kamis Condimente SRL de a exercita orice drept sau prevedere din termenii de utilizare nu constituie o renunțare la acest drept sau prevedere. Dacă orice prevedere a condițiilor de utilizare este găsit de un tribunal din jurisdicția competentă a fi nevalidă, părțile sunt de acord că tribunalul trebuie să încerce să aplice intențiile părților, și că alte dispoziții din prezentul acord rămâne în plinăforță și efect.

Cum să ne contactați: Dacă aveți întrebări despre aceste condiții de utilizare, sau despre site-urile  Kamis Condimente SRL  în general, vă rugăm să ne contactați la adresa următoare:
Kamis Condimente SRL Sema Parc
Spl. Independenței nr.319
Obiectiv 152, sector 6 
București, România
Tel: +4 021 300 01 61 
Fax: +4 021 319 28 35